^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu wczorajszym druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobrowniki odebrali nagrody w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego "Rodzynki z pozarządówki" na najlepsze inicjatywy społeczne. Nagrodzone zostały następujące przedsięwzięcia: "Bobrowniki wczoraj i dziś" (OSP Bobrowniki) i "Upamiętnienie Druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r." (OSP Rachcin). Gratulujemy środowisku strażackiemu wspaniałych inicjatyw i wyrażamy wdzięczność za promocję Gminy Bobrowniki. 

     Przewodniczący Rady Gminy                               Wójt 

         Tadeusz Gradkiewicz                         Jarosław Jacek Poliwko

Uroczystym apelem i happeningiem 19 czerwca 2015 r. wraz z przemarszem ulicami Bobrownik zakończony został przez Uczniów Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach projekt edukacyjny "Wszystkie PRAWA nasze są!" realizowany pod opieką p. Agnieszki Głowińskiej. Przez megafon odczytana została Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Rozdano ulotki, które przygotowali uczniowie. Wypuszczono balony w barwach Amnesty International. Nad realizacją projektu pracowali uczniowie: Natalia Chamera, Marta Chlebosz, Szymon Głowiński, Aleksandra Jastrzębska, Martyna Klimek, Agata Marciniak, Robert Nowakowski, Małgorzata Parzniewska, Mateusz Poliwko. Wykonanie przedsięwzięcia pomogło zwrócić uwagę na dyskryminację jako czynnik prowadzący do przemocy, wykluczenia i ubóstwa.

Koniec maja i czerwiec to czas, w którym obchodzimy Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca - okazja do refleksji nad funkcjonowaniem podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina i umacniania więzi między jej członkami. W związku z tym wiele środowisk na terenie naszej Gminy zorganizowało wspólne występy, gry i zabawy łączące rodziny. Nie zawiodło pod tym względem również prowadzone przez Gminę Bobrowniki Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach organizując "Dzień Mamy i Taty". 

Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski i Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz zapraszają na Festiwal Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce".

Prowadzona przez Gminę Bobrowniki Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach stała się czołową placówką w powiecie lipnowskim pod względem wyników egzaminu szóstoklasisty w roku 2015. Odnotowano znakomity wynik części drugiej dotyczącej języka angielskiego (najlepszy wynik w Powiecie Lipnowskim). Również część pierwsza obejmująca język polski i matematykę wypadła doskonale (2 miejsce w Powiecie). Społeczności uczniowskiej i gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                           Wójt                           Przewodniczący Rady Gminy

              Jarosław Jacek Poliwko                   Tadeusz Gradkiewicz

Ks. Zdzisław Pawłowski, Proboszcz Parafii p.w. św. Anny w Bobrownikach otrzymał od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego akt nominacji profesorskiej. To zapewne szczególne wyróżnienie dla Profesora nauk teologicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Proboszcza Bobrownickiej Parafii. Serdecznie gratulujemy Księdzu Zdzisławowi prezydenckiej nominacji profesorskiej!

Wójt Gminy Bobrowniki

Jarosław Jacek Poliwko

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki

Tadeusz Gradkiewicz 

wraz z Pracownikami

wraz z Radnymi

11 czerwca odbyła się w Rachcinie impreza z okazji Dnia Rodziny. Na wstępie w sali szkolnej pociechy zaprezentowały rodzicom i zgromadzonej publiczności występ artystyczny przygotowany pod kierunkiem grona pedagogicznego. Potem wszyscy przeszli na boisko szkolne, gdzie na milusińskich czekała dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, traktor, samochód pożarniczy, konkursy, gry i zabawy. Były kiełbaski z ogniska, wata cukrowa, a nawet możliwość malowania twarzy. Nie obyło się bez pojedynków na przeciąganie liny sędziowanych przez Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko.

Szczegóły tutaj.

Kapitała Konkursu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne ostatecznie przyznała nagrody pieniężne w kwocie 2 tys. zł. 14 organizacjom spośród 38 zgłoszonych do konkursu. Wśród nagrodzonych są inicjatywy pn. "Bobrowniki wczoraj i dziś" (OSP Bobrowniki) oraz "Upamiętnienie Druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r." (OSP Rachcin). Przedstawiciele naszych OSP odbiorą nagrody podczas uroczystości, która odbędzie się 23 czerwca 2015 r. (wtorek) w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. OSP z terenu gminy Bobrowniki są jedynymi w Powiecie Lipnowskim, które zdobyły ten laur. Zwycięzcom gratulujemy!

Punkt Informacji Turystycznej w Nieszawie informuje, że w dniu 20 czerwca 2015 r. godziny kursowania przez Wisłę jednostki promowej będą skrócone, tj.:

- ostatni kurs z brzegu NIESZAWA do brzegu MISZEK (gm.Bobrowniki) nastąpi o godz. 18:00

- ostatni kurs z brzegu MISZEK do brzegu NIESZAWA nastąpi o godz. 18:15. 

Skrócenie ma związek z przewidzianą do organizacji na nieszawskim brzegu imprezą plenerową "Wianki 2015". Fot. ziemiadobrzynska.pl

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą