^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Home

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty 

Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.10.2021 do godz. 20:00 dnia 22.10.2021 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: brak 

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 134.

Konsultacje społeczne - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Portal  Gov.pl

Wójt Gminy Bobrowniki zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Bobrowniki”. Treść dokumentu jest dostępna TUTAJ. Zachęcamy do zgłaszania uwag na załączonym formularzu. W najbliższym czasie odbędą się spotkania z przedsiębiorcami oraz innymi interesariuszami w celu omówienia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy Bobrowniki.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Osieku

W ramach programu POPŻ po raz kolejny wydawana będzie żywność dla mieszkańców Gminy Bobrowniki. Osoby kwalifikujące się do pomocy(1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie) zapraszamy do odbioru żywności w budynku po dawnej Aptece na ulicy Senatorskiej w dniach 27-28 października 2021r. w godzinach 08:00 - 14:00.

W dniu dzisiejszym tj. 14.10.2021r. przypada Dzień Edukacji Narodowej, który obchodzony jest na pamiątkę powołania Komisji Edukacji Narodowej (1773 r.). Był on okazją do wręczenia nagród Wójta Gminy Bobrowniki za bardzo dobre wyniki nauczania.

Istebna, Trójwieś, Beskidy :: Istebna, Jaworzynka, Koniaków :: Oficjalny  Serwis Internetowy Gminy Istebna ::

Szanowni Państwo.

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Emeryci.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko,

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski,

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Beata Domagalska.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią dnia 

18.10.2021r. (poniedziałek)

Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.

500+ – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w dniu 19.10.2021r. (wtorek).

W dniu dzisiejszym tj. 05.10.2021r. podpisano umowę  o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Marzeny Stańczak Kaźmierskiej oraz Sekretarza Pawła Grudowskiego podpisał umowę z Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Gradkiewicz. Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie przez Starostwo Powiatowe  pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 170410C Polichnowo Gnojno”. Kwota dofinansowania wynosi 170 000 złotych.

Informacja GOPS dotycząca terminu składania wniosków | Siepraw

Informujemy, że decyzje dotyczące przyznanych stypendiów szkolnych na rok szkolny 2021/2022 będą do odebrania w okresie od 04.10.2021 r. w pokoju nr 23.  Odbiór decyzji jest obowiązkowy.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą