^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dodatkowe pieniądze na wsparcie dla gmin zaangażowanych w program „Czyste Powietrze” - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl

Wobec narastającego problemu wynikającego z działań nieuczciwych instalatorów pomp ciepła, NFOŚiGW wypracował komunikat, który udostępnia na stronie programu czystepowietrze.gov.pl w zakładce informacje prasowe.

Mamy przekonanie, upowszechnienie zamieszczonego komunikatu umożliwi skutecznie dotrzeć do potencjalnych Beneficjentów programu i ustrzec ich przed ewentualnymi problemami.

 

https://czystepowietrze.gov.pl/informacje-prasowe/

 

https://czystepowietrze.gov.pl/sprawdz-oferte-na-swoje-nowe-zrodlo-ciepla/

Informacje o CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków » Bardo - Miasto Cudów

Przypominany o obowiązku złożenia  Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Właściciele lub zarządy nieruchomości w przypadku zamontowania nowego źródła ogrzewania (wymiana kotła jest tożsame z zainstalowaniem nowego źródła) mają 14 dni na złożenie w/w deklaracji.

Czyste Powietrze | Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim

 

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 93 [szt.]

liczba zawartych umów: 86 [szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 55 [szt.]

kwota wypłaconych dotacji: 995 907,63zł

Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

 

 

 Celem programu ,,CZYSTE POWIETRZE” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Na co ?

 • wymianę starego pieca węglowego na nowe źródło ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą