^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Jednym z pomysłów na zagospodarowanie wolnego czasu Seniorom w naszym DDPS+ jest Nordic Walking.

Regularna aktywność fizyczna osób starszych, pozwala zredukować nadciśnienie, poprawić sprawność układu krążenia, obniżyć poziom cholesterolu i cukru we krwi. Dodatkowo kijki poprawiają zmysł równowagi.

Na załączonych zdjęciach widać jak Seniorki uczą się poprawnie maszerować.

Od dnia 04 maja 2021 roku decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego została odwieszona działalność m.in. dziennych domów pobytu. W związku z tym, Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Rachcinie, rozpoczął funkcjonowanie stacjonarnie.

Po raz pierwszy spotkaliśmy się z Seniorami, którzy zadeklarowali swoje uczestnictwo w DDPS+. Wszyscy chętnie brali udział w zajęciach .

 

 

Pandemia uniemożliwiła nam funkcjonowanie stacjonarnie i prawdziwym wyzwaniem okazało się zorganizowanie Seniorom zajęć w ich miejscu zamieszkania. Udało się. Uśmiech

Seniorzy otrzymali materiały do zajęć opracowane przez pracowników DDPS+ m.in. edukacyjne, takie jak: łamigłówki, krzyżówki, rebusy, oraz rozwijające kreatywność. Nasi Seniorzy wykonują różne przedmioty: maskotki, ramki do zdjęć. Zajęcia w takiej formie to nie tylko dobra zabawa ale radość z własnoręcznie wykonanej pracy.

Jako pierwsza swoje zadanie wykonała Pani Maria.

Pani Maria

Inni Seniorzy również wykazali się dużym zaangażowaniem.

Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Rachcinie funkcjonuje już miesiąc. Naszym celem jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie im wsparcia.

Wsparcia udzielają: opiekunki, animator zajęć, pielęgniarka, rehabilitant.

pracownicy DDPS+

 

W ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, informujemy, że przy Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Rachcinie funkcjonuje Centrum Usług Środowiskowych, w którym wszyscy mieszkańcy Gminy Bobrowniki mogą skorzystać z bezpłatnych porad :

W dniu 19.03.2021r. odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rachcinie. Podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójtem Gminy Bobrowniki Jarosławem Jackiem Poliwko, Przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Bojarski wraz z Radnymi oraz nowy kierownik DDP- Krzysztofa Wycichowska. Nie zabrakło również zaproszonych gości: Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Gradkiewicz, przedstawicieli Fundacji WERWA Pani Justyny Klonowskiej, Dyrektora Centrum Dofinansowania EUROXPERT Pana Sławomira Zdziarskiego, Prezesa Regionalnego ośrodka Edukacji Ekologicznej Pana Pawła Wiśniewskiego, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Wójtów sąsiednich Gmin. Po krótkiej modlitwie odmówionej przez Proboszcza naszej Parafii Księdza profesora Zdzisława Pawłowskiego nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rachcinie, gmina Bobrowniki - 19 marca 2021 r.

 

Artykuł dostępny tutaj: lipno.naszemiasto.pl

Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843  późn. zm.).

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Bobrowniki. Informacja z otwarcia ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.8.2020. Informacja z otwarcia ofert. 

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.9.2020. Informacja z otwarcia ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.10.2020. Informacja z otwarcia ofert.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą