^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

senior.gov.pl

PARTNERZY |

 „AKTYWNOŚĆ  I  INTEGRACJA” DZIENNY DOM POBYTU „SENIOR+” W RACHCINIE

Kierownik Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rachcinie informuje, o nowej rekrutacji  uczestników do Dziennego Domu Pobytu. Rekrutacja w dniach  od 22 lipca do 25 sierpnia 2022 roku. 

Serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne i Seniorów 60+  z terenu Gminy Bobrowniki, do wzięcia udziału w rekrutacji do nowego projektu p.n.  „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ( Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3  Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych). 

Dzisiaj spóźnione relacje z minionych tygodni.

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2021 roku,  Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Rachcinie funkcjonuje w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zgodnie z ideą "aktive ageing", każdego dnia realizujemy zajęcia aktywizujące. Seniorzy nie tylko usprawniają ciało i umysł ale dobrze się przy tym bawią.

Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu w Rachcinie mają swoją mini siłownię. Za przekazanie sprzętu, składamy serdeczne podziękowania Staroście Lipnowskiemu Panu Krzysztofowi Baranowskiemu i Wójtowi Gminy Bobrowniki Panu Jarosławowi Poliwko.

 

Każdy człowiek, bez względu na wiek, powinien być traktowany z szacunkiem.

Niewielu z Nas wie, że dzień 15 czerwca z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych, został ustanowiony Dniem Praw Osób Starszych. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy z jakimi borykają się starsi - a są to: brak szacunku, pozbawienie godności, zaniedbywanie czy złe traktowanie.

Jedną z większych atrakcji na terenie naszego województwa jest położony na wzgórzu w Golubiu Dobrzyniu, zamek. Zwiedzaliśmy go w towarzystwie przewodnika, niektórzy po raz pierwszy.

Dzień Matki obchodzony jest w ponad 140 krajach. Tego dnia mamy na całym świecie dostają bukiety kwiatów, słodycze i drobne upominki. Dzień ten postanowili celebrować Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rachcinie. Impreza odbyła się w Osadzie Popowo gdzie w rytm muzyki biesiadnej, wszyscy znakomicie się bawili.

W trakcie zabawy, naszych Seniorów odwiedzili: Wójt Gminy Bobrowniki Pan Jarosław Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Bojarski i Skarbnik Gminy Pani Mirosława Kowalewska. Goście wręczyli naszym Seniorom słodkie upominki. Serdecznie dziękujemy za pamięć.

Oprawę muzyczną zapewnili Panowie Grzegorz Stojak i Władysław Kraziński, im również składamy gorące podziękowania.

Nasze Seniorki pokazały, że można się dobrze bawić w każdym wieku. Najlepszym tego przykładem jest 97 letnia Pani Irena, która w rzucaniu do celu nie ustępowała młodszym koleżankom. Pani Irenie gratulujmy energii.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą