Stypendium szkolne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Urząd ...

 

Przypominamy, o konieczności dostarczenia faktur dotyczących artykułów edukacyjnych do stypendium szkolnego. Faktury należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bobrowniki zgodnie z wydaną decyzją ze stypendium szkolnego. Decyzje dotyczące przyznanych stypendiów szkolnych będą do odebrania w okresie od 18.03.2021 r. w pokoju nr 23. Odbiór decyzji jest obowiązkowy.