^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
OGŁASZA
nabór wniosków
O PRZYZNANIE 
JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 

 finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
projektu pod nazwą
„Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (II)”

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, dla których ustalono I lub II profil pomocy i które należą  do jednej z grup:

 osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach  (czyli z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnym i średnim zawodowym).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I NIEZBĘDNE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą