GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty stypendium odbywać się będą w dniu 24 czerwca br. (piątek) w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki, która czynna jest w godz. 8.00 - 14.00.