29 maja 2015 r. odbyła się VI Sesja Rady Gminy Bobrowniki kadencji 2014-2018. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Przedłożone sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium za 2014 rok. Szczegóły podane zostaną przy publikacji uchwał i protokołu z sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.