W marcu 2015 r. informowaliśmy o konkursie na Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego "Rodzynki z pozarządówki". Wpłynęły wnioski 3 stowarzyszeń z terenu naszej gminy. Spośród 38 przedsięwzięć zgłoszonych na konkurs 19 zostało rekomendowanych do drugiego etapu. Są wśród nich 2 inicjatywy z naszej Gminy tj. OSP Bobrowniki "Bobrowniki wczoraj i dziś" oraz OSP Rachcin "Upamiętnienie druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r.". Ostateczne rozstrzygnięcie planowane jest na czerwiec br. Pierwszą inicjatywą z terenu naszej Gminy nagrodzoną w tym konkursie było uchronienie przed likwidacją Szkoły Podstawowej w Rachcinie dokonane przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin w 2008 r. Strażakom obu jednostek gratulujemy! Więcej na temat tegorocznej edycji konkursu tutaj.