Przypominamy, że trwa nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki w 2015 r. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:15. Szczegóły tutaj.