Przypominamy, że do 30 marca 2015 r. do godz. 15:15 trwa nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach. Szczegóły tutaj.

Kierownik GOPS

Lilla Lorenc