W dniu 13.02.2015r. na zaproszenie Wójta wizytował w Urzędzie Gminy Bobrowniki Pan Piotr Pręgowski, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz członek Komisji Edukacji i Turystyki. Celem wizyty była analiza możliwości promowania Gminy, w szczególności ruin gotyckiego zamku i otaczającego terenu pod względem wykorzystania do celów turystycznych. Ruiny zamku były świadkiem wielu ważnych wydarzeń z historii Ziemi Dobrzyńskiej i Polski.