Rozpoczęły się roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrownickie Pole na długości 875 m, szerokości 3,50 m i pobocze 0,75 m. Wykonawcą inwestycji jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w Lipnie. Podczas robót mogą wystąpić czasowe utrudnienia podczas korzystania z drogi.