INFORMACJA

Informujemy, że osoby których mienie zostało uszkodzone bądź zniszczone w wyniku ulewnego deszczu i burzy w dniu 14.07.2021, mogą ten fakt zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrownikach w terminie do dnia 23.07.2021r. Zgłoszenia będą podstawą do oszacowania szkód i wystąpienia o środki na pomoc finansową dla osób poszkodowanych.