^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 09.07.2021 Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowy na wykonanie dróg na terenie Gminy Bobrowniki. Podpisane zostały następujące umowy:

 

MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOBROWNICKIE POLE NA DŁUGOŚCI 875 M, SZEROKOŚCI 3,50 M I POBOCZE 0,75 M. Koszt inwestycji: 347408,21 zł.

MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE DROGI GMINNEJ POLICHNOWO – GNOJNO NR 170410C W GMINIE BOBROWNIKI ETAP 1 OD KM 2 +885 DO KM 3 + 875 Koszt inwestycji: 290906,81 zł

MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE DROGI GMINNEJ POLICHNOWO – GNOJNO NR 170410C W GMINIE BOBROWNIKI ETAP 2 OD KM 3 + 875 DO KM 4 + 272” Koszt inwestycji: 18161,03 zł.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą