Komunikat GOPS – Gmina Poświętne

Wypłata stypendium szkolnego w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w dniu 16.12.2022r.(piątek).

Kasa Urzędu czynna w godzinach 8:00-14:00.