W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę na zadanie pn: WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI CATERINGOWEJ - WYŻYWIENIA DLA 15 PODOPIECZNYCH DZIENNEGO DOMU POBYTU (DZIENNEGO DOMU SENIOR+) NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU.