Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Rachcinie funkcjonuje już miesiąc. Naszym celem jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie im wsparcia.

Wsparcia udzielają: opiekunki, animator zajęć, pielęgniarka, rehabilitant.

pracownicy DDPS+