Skan dokumentu apelu starosty w sprawie przestrzegania reżimu sanitarnego