Bezpłatne porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne i doradcze. Więcej w zakładce: Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rachcinie.