^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 19.03.2021r. odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rachcinie. Podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójtem Gminy Bobrowniki Jarosławem Jackiem Poliwko, Przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Bojarski wraz z Radnymi oraz nowy kierownik DDP- Krzysztofa Wycichowska. Nie zabrakło również zaproszonych gości: Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Gradkiewicz, przedstawicieli Fundacji WERWA Pani Justyny Klonowskiej, Dyrektora Centrum Dofinansowania EUROXPERT Pana Sławomira Zdziarskiego, Prezesa Regionalnego ośrodka Edukacji Ekologicznej Pana Pawła Wiśniewskiego, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Wójtów sąsiednich Gmin. Po krótkiej modlitwie odmówionej przez Proboszcza naszej Parafii Księdza profesora Zdzisława Pawłowskiego nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Otwarcie obiektu było możliwe dzięki udziałowi gminy w  w projekcie „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020  kwota dofinansowania: 1 172 822,50 zł. oraz współfinansowanego z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 kwota dofinansowania 250 000 zł.

W nowo powstałym obiekcie przebywać będą osoby które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Oferujemy zajęcia integracyjne, rehabilitacyjne, rozrywkowe oraz wsparcie społeczne. Uczestnicy projektu będą mieli zapewniony dojazd do Dziennego Domu Pobytu w Rachcinie oraz posiłki. Przy Dziennym Domu Pomocy będzie działać Centrum Usług Środowiskowych, w którym porady psychologiczne i prawnicze dostępne będą dla wszystkich mieszkańców gminy Bobrowniki znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych ubóstwem, a także dla osób z ich otoczenia.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą