Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843  późn. zm.).

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Bobrowniki. Informacja z otwarcia ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.8.2020. Informacja z otwarcia ofert. 

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.9.2020. Informacja z otwarcia ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.10.2020. Informacja z otwarcia ofert.