Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843  późn. zm.).

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Bobrowniki. 

Dostępne tutaj: 

https://bip.ugbobrowniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/538798/zapytanie_ofertowe_ug_zo271_8_2020

https://bip.ugbobrowniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/538797/zapytanie_ofertowe_ug_zo271_92020

https://bip.ugbobrowniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/538799/zapytanie_ofertowe_ug_zo271102020