^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza NABÓR do udziału w projekcie „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz współfinansowanego z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

 

Do Dziennego Domu Pobytu Senior + zapraszamy osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Oferujemy zajęcia integracyjne, rehabilitacyjne, rozrywkowe oraz wsparcie społeczne. Uczestnicy projektu będą mieli zapewniony dojazd do Dziennego Domu Pobytu w Rachcinie oraz posiłki. Przy Dziennym Domu Pomocy będzie działać Centrum Usług Środowiskowych, w którym porady psychologiczne i prawnicze dostępne będą dla wszystkich mieszkańców gminy Bobrowniki znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych ubóstwem, a także dla osób z ich otoczenia. Wszelkich informacji na temat naboru udziela p. Lilla Lorenc pod numerem telefonu: 54 230 51 42. Zapisy do dnia 15 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pokój nr 4 (budynek A).

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą