Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią dnia 

15.07.2021r. (czwartek)

Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.