Informacja GOPS dotycząca terminu składania wniosków | Siepraw

Informujemy, że decyzje dotyczące przyznanych stypendiów szkolnych na rok szkolny 2021/2022 będą do odebrania w okresie od 04.10.2021 r. w pokoju nr 23.  Odbiór decyzji jest obowiązkowy.