Informacja GOPS dotycząca terminu składania wniosków | Siepraw

Informujemy, że decyzje dotyczące przyznanych stypendiów szkolnych będą do odebrania w okresie od 18.03.2021 r. w pokoju nr 23.  Odbiór decyzji jest obowiązkowy.