Znalezione obrazy dla zapytania: nsp 2021

Narodowy spis powszechny jest fotografią społeczeństwa pokazującą, jak żyjemy jak na przestrzeni lat zmienia się struktura społeczna, demografia i warunki życia.Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, sto lat po pierwszym spisie w niepodległej Polsce.

 

Obecnie trwają przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia – między innymi poprzez spisy próbne. Pierwsze spisy próbne odbyły się w październiku 2019 r. w dwóch gminach – Sierakowice i Czerwińsk nad Wisłą. Drugi spis próbny zostanie przeprowadzony w kwietniu br. w 16 gminach w kraju. W województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się w gminie wiejskiej Chełmno.

Dlaczego Chełmno?? W gminie mamy korzystne proporcje udziałów ludności wg ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie ludności (niski udział ludności w wieku poprodukcyjnym, wysoki w wieku przedprodukcyjnym).

Narodowy spis powszechny przeprowadzany jest co 10 lat i podlegają mu wszystkie osoby przebywające stale lub czasowo w naszym kraju. Pytania dotyczą m.in. wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, zawodu, aktywności ekonomicznej, niepełnosprawności, charakterystyki etniczno-kulturowej, migracji. W badaniu zbierane są też dane na temat mieszkań od osób, które dane lokum zamieszkują. W formularzu są więc pytania o metraż czy sposób ogrzewania mieszkania.

Zakres zbieranych informacji jest porównywalny do poprzednich spisów po to, by pokazać, jak zmienia się społeczeństwo. Jego zakres odpowiada na krajowe potrzeby informacyjne. Dzięki spisowi wiemy na przykład, ile osób zamieszkuje daną miejscowość, jaki jest wiek tych osób, jakie posiadają wykształcenie, jakie są zasoby mieszkaniowe. Wyniki spisu służą między innymi samorządom do kształtowania polityki lokalnej, a to przekłada się na życie mieszkańców. Gmina wykorzystując dane ze spisu może podjąć decyzję, w jakie usługi odpowiadające np. potrzebom osób młodych powinna inwestować, ile powinno być zbudowanych przedszkoli, żłobków czy punktów usługowych. Dla samorządów spis jest też miarą skuteczności prowadzonej polityki.

Na wynikach spisu władze publiczne i różne podmioty opierają swoje decyzje i strategie. Na przykład bilans ludności GUS jest wskazany w szeregu ustaw jako podstawa dla określania przez Ministerstwo Finansów wysokości subwencji dla gmin. Ministerstwo Zdrowia wykorzystuje te dane planując środki na ochronę zdrowia w poszczególnych regionach Polski. Także dotacje unijne są przyznawane m.in. w oparciu o liczbę mieszkańców, określoną wynikami ostatniego spisu.

Przyszłoroczny spis powszechny będzie pierwszym, w którym nadrzędną metodą zbierania danych będzie samodzielnie wypełniany formularz internetowy. Dopiero jeśli ktoś nie dopełni obowiązku samospisu internetowego, będą się z nimkontaktować rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.