GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus w formie przelewu i gotówki nastąpi w dniu 16.06.2021r. (środa).